Albertslund Radikale Venstre består af en flok engagerede ildsjæle.

Hovedparten af vores aktiviteter drejer sig om at præge Albertslund Kommune i en positiv retning. Vi ønsker som lokalforening at præge Albertslund som by og kommune i en åben og grøn retning. Du kan læse mere om vores lokalpolitik her på siden og du kan læse mere på vores side på facebook.

Vi er repræsenteret af Hediye Temiz i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune, hvor Dennis Schmock er 1. suppleant og og Morten Bjørn er 2. suppleant. Der afholdes kommunalvalg hvert 4 år, hvor vi opstiller kandidater og fører valgkamp.

Herudover opstiller vi også kandidater og fører kampagne til folketingsvalg, hvor vi har som erklæret mål at få sat fokus på vestegnens særlige udfordringer. Vi vælger en fælles kandidat med Taastrup kredsen. Morten Loof er valg som folketingskandidat, såfremt der skulle blive udskrevet folketingsvalg.

Vi er en lille aktiv lokalforening hvor vi er fælles om politikken og støtter op omkring hinanden. Er du interesseret i at være med - så kontakt os endeligt.