Hvad vil vi med dagtilbud i Albertslund?

  • Flere hænder per barn
  • Afskaf børnefabrikkerne
  • Børnene skal på græs – ikke på asfalt
  • Stærkere faglighed i institutionerne
  • Centralisering - nej tak!
  • Færre møder, flere bleskift
  • Dagplejen længe leve
  • Også plads til de forældredrevne initiativer
En god start på livet i vuggestuerne og børnehaverne er afgørende for at børnene kommer til at trives godt i deres videre forløb.

Det forudsætter stærke dagtilbud med engagerede medarbejdere og forældre i fællesskab.

Albertslund Kommune har historisk set haft stærke dagtilbud, men dette har været sat under systematisk angreb hvor besparelser og stigende centralisering truer disse. Uden stærke dagtilbud er Albertslund Kommune ikke attraktiv for børnefamilier.

Uden stærke dagtilbud er Albertslund Kommune ikke Albertslund Kommune.

Det Radikale Venstre i Albertslund ønsker en massiv satsning på dagtilbuddene. Vi ønsker at kommunen skal profilere sig på at have stærke dagtilbud. Vi ønsker at kommunen skal investere i dagtilbudsområdet. Det tror vi er god økonomisk sund fornuft – både i forhold til at give børnene det bedste mulige afsæt, men også for at kunne profilere byen og tiltrække flere børnefamilier.

Flere hænder per barn

Kommunens har mange børn per voksen i institutionerne.

På papiret ser det fornuftigt ud, men sandheden er at medarbejdere bliver syge, skal deltage i møder med videre. Det er ikke rimeligt overfor hverken børn eller medarbejdere, at der kan være 6 blebørn til en voksen.

Vi ønsker at fastsætte minimumsnomeringer for kommunens institutioner, således at der er mindst 1 medarbejder per 4 vuggestuebørn/dagplejebørn og 1 medarbejder til stede per 7 børnehavebørn.

Afskaf børnefabrikkerne

Kommunen har i dag en politik om at der skal være mindst 80 enheder, sådan der kan opnås stordriftsfordele.

Vi mener det er absurd at tale om stordriftsfordele i forhold til børn – de er ikke fabrikker og medarbejderne er ikke maskinarbejdere.

Forskningen viser at børn trives bedst i institutioner med under 100 børn. Vi ønsker at institutionerne i Albertslund ikke må have mere end 80 børn.

Børnene skal på græs – ikke på asfalt

Albertslund Kommune har store grønne områder, men ikke en eneste kommunal ‘naturbørnehave’, hvorved der forstås at børnene tilbringer 3-5 timer udenfor om dagen.

Det synes vi er direkte pinligt, da det ikke flugter med kommunens profil. Vi ønsker at minimum 25% af kommunens børnehavepladser skal være naturpladser, sådan dette er en valgmulighed for forældrene.

Dette kan gøres på mange måder (udflyttergrupper, mindre børnehaver i nogle af de mange ledige bygninger ved grønne områder m.v.). Naturbørnehaver skabere generelt set gladere, sundere og mere selvsikre børn.

Vi ønsker vide rammer for, at alle institutioner i Albertslund får mulighed for at tegne deres individuelle profiler. Hvis en institution ønsker at omdanne sig til eksempelvis en sportsbørnehave, musikbørnehave m.v. - så skal der være muligheder for dette.

Stærkere faglighed i institutionerne

Vi havde held til at få gennemført, at institutionerne i Albertslund skal have mindst 75% pædagoger og dermed maksimalt 25% ikke uddannet personale.

Forskningen viser at godt uddannet personale giver børnene bedre trivsel og velfærd.

Vi ønsker dog ikke at stoppe der – men vi ønsker at hæve andelen af pædagogisk uddannet personale til 80%.

Centralisering - nej tak!

Vi mener ikke at byrådet ikke skal bestemme om der skal serveres leverpostej eller ej i den enkelte institution.

Vi tror at ledelsen, medarbejderne og forældrene på den enkelte institution er mere kvalificerede til at træffe beslutninger end embedsmænd og politikere på rådhuset. Vi ønsker at rådhuset holder sig til at udstikke overordnede rammer og udelader at blande sig i hverdagen.

Vi ønsker at forældrebestyrelsernes indflydelse og medbestemmelse styrkes. Ledelse udøves ikke over en telefon.

Der har været gjort tilløb til at introducere central ledelse, hvorved lederen af børnehaven skal lede 3-4 børnehaver fra et skrivebord på rådhuset. Ledelse kræver nærvær og kan ikke klares over en telefon. Derfor er vi imod.

Færre møder, flere bleskift

Der er udarbejdet en meget ambitiøs udviklingsstrategi for dagtilbudsområdet fra 2016 til 2022. Det er et flot stykke arbejde. Problemet er bare, at der ikke følger flere ressourcer med, men at det medfører mere arbejde. Tilsvarende skal der regelmæssigt udarbejdes virksomhedsplaner for institutionerne, hvilket også trækker ressourcer ud. Hvis der skal vælges mellem bleskift og møder på rådhuset – så vælger vi bleskift. Vi ønsker at man fra centralt hold gør alt hvad man kan for at sikre maksimal tid til børnene. Hvis der ikke skæres i de administrative opgaver, så skæres der i børnene.

Dagplejen længe leve

Kommunen har af flere omgange gjort tilløb til at nedlægge den kommunale dagpleje. Det havde vi sammen med andre gode kræfter held til at stoppe sidste gang.

Vi betragter den kommunale dagpleje som et godt og nødvendigt supplement til vuggestuerne for de allermindste børn.

Der er stor forskel på børn og deres behov - og i den sammenhæng har dagplejen gode muligheder for at tage hensyn til den enkelte.

Vi ønsker at dagplejen styrkes yderligere de kommende år - ikke at den afvikles.

Også plads til de forældredrevne initiativer

Ledende kræfter i byen har erklæret krig mod forældredrevne initiativer, som eksempelvis den private børnehave Alfely. Det synes vi er noget pjat.

Vi mener det har en enorm værdi når forældre går sammen og engagerer sig.

Vi mener at der er plads til når forældre går sammen og skaber noget sammen.

Vi mener kommunen skal gå positivt ind i dialogen med de forældredrevne initiativer - ikke bekæmpe disse.