Morten Bjørn

Morten er 38 år, uddannet miljøbiolog og kemiker og har boet i Albertslund de sidste 9 år. Morten’s hjerte banker for idræts-, børneområdet og den grønne omstilling. Læs mere om Morten herunder...

Jeg er 38 år og bor sammen med min kone og tre børn her i Albertslund. Til dagligt arbejder jeg med udvikling af udstyr og løsninger til fiskeopdræt i hele verden. Mine tre børn i alderen 3 til 10 år og har således daglig gang i institutioner og fritidstilbud i kommunen. Jeg har altid været interesseret i det samfund jeg lever i, sport, historie samt miljø og natur. For mig er det helheden og sammenspillet imellem forskellige discipliner interessant.

Jeg har tidligere dyrket både Svømning, Skiløb, Fodbold, Basket Ball og Rugby. En knæskade satte dog en stopper for det meste, så nu nøjes jeg med at cykle til arbejdet i København. Igennem min aktiviteter i forskellige idrætsklubber ved jeg, hvor vigtigt det er at skabe de rigtige rammer for vores frivillige idrætsforeninger både på og ude for banen.

Samfundet i dag er i en rivende teknologisk udvikling, dette giver både store muligheder, men også udfordringer. Ligesom journalistikken er under pres af ”fake news” og et krav om en kontinuerlig strøm af hurtige sensationshistorier, er politikken i disse år presset af populisme og mere skelen til mediernes dækning end fornuften i forslagene der fremstilles. Vi har brug for modige politikere, der tør stå på mål for upopulære løsninger til det fælles bedste.

Den grønne omstilling og miljøpolitik har altid været en af mine store interesser. Til dagligt arbejder jeg med at lave nuludlednings dambrug uden miljøbelastning. Jeg har også siddet i Skov- og Naturstyrelsens brugeråd i de sidste par år som Albertslunds repræsentant. Jeg mener det vigtigt at vi bliver ved med at drive denne omstilling i de kommende år.

Iderigdommen og de fælles visioner som har drevet kommunen er en af de bedste ting ved Albertslund. Det er det der har givet sammenhængskraften i kommunen. Det er desværre også en af de ting som med den nuværende økonomiske situation er under pres. Her skal vi være forsigtige.

Jeg har også altid sat pris på de grønne områder i Albertslund. Der er aldrig langt til det nærmeste åndehul. Dette skal vi bevare når vi planlægger nye byggerier eller byudvikling. Albertslund har brug for at fokusere på kerneværdierne og understøtte udviklingen af kommende generationer. Vi har brug for at kigge på vores skoler og hvorledes vi driver dem. Jeg mener blandt andet at vi skal have centralforvaltningen ud og sidde på skolerne og arbejde i miljøet i stedet for sidde i krystaltårnet på rådhuset. Det samme kan siges om centraladministrationen på institutionsområdet.

Jeg mener også vi skal se på størrelsen af vores skoler og institutioner. Vi kunne måske gå den anden vej end vi har gået de sidste mange år. Når det nye gymnasie står færdigt kunne man sikre en lokal folkeskole i syd ved at genetablere skolen på Kongsholmcenteret. Jeg tror mindre enheder vil skabe nærhed og overskuelighed i hverdagen for vores børn. Det vil kunne sikre både bedre inklusion og integration og gavne hele Albertslund.

Jeg ønsker også at alle ansatte i Albertslund skal have en leder lokalt på den enkelte institution, kontor eller skole. Vi skal have afskaffet klyngeledelsen, så man som ansat har en nærhed i dagligdagen og får indsigt i hvilken målsætninger og udfordringer, der definere ledelsens beslutninger.