Hvad vil vi med seniorerne i Albertslund?

  • Albertslund for livet - hele livet!
  • Seniorerne ud af villaerne! - og ind i seniorboligerne! (hvis de ellers vil)
  • Seniorbofællesskaber - ja tak!
  • Kernevelfærd over velfærdsteknologiske eksperimenterBillede af Candida Performa, frigivet under cc-by-2.0


Albertslund for livet - hele livet!

Albertslund skal ikke bare være en by for børnefamilierne og alle de andre.

Albertslund skal være en by, hvor man kan leve hele livet - og hvor man kan være sikker på at der er plads og menneskelig omsorg for den enkelte.

Seniorerne ud af villaerne! - og ind i seniorboligerne! (hvis de ellers vil)

Der er en stor mangel på egnede boliger til de mange seniorer, som ønsker at fraflytte et stort hus eller en lejlighed, for at flytte i en mindre seniorbolig.

Ikke alene betyder det at seniorerne tvinges til at blive i en stor bolig, som de måske ikke har overskud til at blive i – om det er økonomisk, fysisk, i forhold til at vedligeholde huset og haven. Det værste er når Albertslund-ildsjæle føler sig tvunget til at søge til andre kommuner, hvor de må starte forfra med at opbygge et socialt netværk.

Det betyder også at unge og købekraftige børnefamilier må opgive at finde egnede boliger i Albertslund. Det er vigtigt at få unge familier til byen, både i form af skatteindtægter, så kommunens økonomi bedres, men også for at skabe liv og udnyttelse af skoler og institutioner.

Det er alt sammen synd - både for de ældre og for Albertslund!

Vi ønsker at der i videst muligt omfang etableres flere seniorboliger i form af ejer- og andelslejligheder rundt omkring i byen, samt at eksisterende almene udlejningsejendomme omlægges til seniorboliger i forbindelse med moderniseringer.

Albertslund Kommune har også svært ved at følge med i forhold til at tilbyde pleje- og ældreboliger til de borgere, som har et behov for pleje og støtte. Vi har heldigvis formået at få igangsat byggeri for disse grupper, men det er vigtigt at holde fokus på at behovet vil udvikle sig de kommende år. Vi skal derfor sikre flere plejeboliger og beskyttede boliger, samt etablering af almene ældreboliger i forbindelse med moderniseringer af eksisterende almene udlejningsejendomme.

Seniorbofællesskaber - ja tak!

Vi ønsker etablering af en række seniorbofællesskaber i form af som ejer- og andelsboliger.

Seniorbofællesskaber giver plads til at man kan bo sammen med andre, men stadig være sig selv. Man får et stærkt netværk af bofæller omkring sig.

Samtidig giver det fælles ejerskab til bofællesskabet et stærkt bånd, hvor alle løfter i samlet flok - og bidrager med det de er bedst til.

Det er en god løsning for alle, og sikrer at den enkelte kan blive længere i eget hjem. Det giver øget livskvalitet.

Konkret ønsker vi at Albertslund Kommune åbent opfordrer borgerne til at organisere sig med henblik på etablering af seniorbofællesskaber, samt at kommunen forpligter sig på at skaffe placeringer til byggerier af bofællesskaber. Hvis det er nødvendigt - så skal der skabes muligheder i lokalplanerne for at seniorbofællesskaberne kan realiseres.

Kernevelfærd over velfærdsteknologiske eksperimenter!

I Albertslund Kommune er der i dag en strategi om, at man skal have et ”livinglab” og et ”learninglab” på ældreområdet, hvor man skal lave ”afprøvning og udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger”, samt skabe et ”simulatorrum, der kan benyttes af uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, private virksomheder, eget personale og andre kommuner. ”.

Det synes vi lyder flot - og rigtigt dyrt.

Der er ingen tvivl om, at velfærdsteknologiske løsninger på sigt kan være med til at løfte velfærdsområdet ganske betydeligt. Virkeligheden er bare, at vi er meget langt fra målet. Virkeligheden er, at der i dag spildes mange millioner på landsplan på såkaldte ”pilotprojekter”, der ikke giver nogen reel værdi for pengene.

Der er på nuværende tidspunkt gang i minimum 134 velfærdsteknologiske projekter på landsplan i kommunerne* – projekter man ikke ved om der rent faktisk giver værdi eller ej. En meget lille andel af disse er blevet til andet end små eksperimenter.

Det er ikke alle som har opdaget det – men vi er ikke landets største og rigeste kommune. Vi har heller ikke Silicon Valley udenfor døren.

Det er vores klare holdning, at Albertslund Kommune ikke skal være de første med det nyeste på det velfærdsteknologiske område.

Vi ønsker ikke at Albertslund Kommune skal være et ”livinglab” der brænder millioner af på pilotprojekter og udvikling af løsninger, som andre har meget bedre forudsætninger for at udvikle.

Vi skal i stedet kopiere de få succesfulde projekter på landsplan. Det er ikke sexet - men det virker.

Vi vil bruge pengene på kernevelfærd, ikke på eksperimenter!* På basis af registreringer i KLs database.