Hvad vil vi med Albertslunds skoler?

  • En god folkeskole for alle
  • Sæt folkeskolerne fri - luk skoleforvaltningen
  • Vi skal naturligvis ikke spare 75 mio. på Albertslunds skoler
  • Temaskoler i Albertslund
  • Bedre rammer for friskoler

En god folkeskole for alle

Rigtig mange børn får en god skolegang i Albertslunds folkeskoler. Det er der desværre også nogle som ikke får. Folkeskolerne i Albertslund fungerer ikke altid så godt, som de burde. Det er ikke noget mange bryder sig om at sige højt, men det er desværre sandheden. Det er en sandhed i Albertslund - og en del andre kommuner på vestegnen.

Vi mener, det første skridt på vejen mod at få gjort forholdene for skolerne bedre er, at vi tør at tale åbent og fordomsfrit om, hvad der ikke fungerer.

Vi mener ikke, problemet er eleverne...

Vi mener ikke, det er lærerne...

Vi mener, det er strukturen, der er udfordret!

Er strukturen den rigtige, så skal skolerne nok levere resultaterne. Det tror vi på. Det vil vi arbejde for!

Sæt folkeskolerne fri - luk skoleforvaltningen

I Albertslund har der været en lang tradition for, at forvaltningen og kommunalbestyrelsen har detailstyret folkeskolerne. Når resultaterne ikke er som forventet, justerer man lidt fra centralt hold.

Men hvem er det egentlig, der ved noget om at drive skole? Er det forvaltningen og konsulenterne? Eller er det de personer, der sidder helt tæt på den daglige drift?

Vi mener, at skolebestyrelserne og skolelederne skal have det direkte ansvar for deres skoler. Vi ønsker at pålægge den enkelte skoleleder at drive den enkelte skole professionelt, sådan at medarbejdere og elever har optimale rammer for deres fælles arbejde. Det kræver, at vi sætter dem fri.

Det skal være slut med at have en central skoleforvaltning, der effektivt overtrumfer den enkelte skoleleder. Skolelederne skal være direkte ansvarlige overfor det politiske niveau. Når politikerne træffer beslutninger, skal de drøfte disse direkte med de ansvarlige skoleledere - ikke med embedsmænd og konsulenter på rådhuset.

Vi tror på, at frie hænder til skolerne giver langt bedre skoler.

Vi skal naturligvis ikke spare 75 mio. på Albertslunds skoler

I Albertslund har vi ca. 3000 skoleelever, og vi bruger ca. 75.000 pr. elev om året. Det gør, at Albertslund er den kommune der bruger 16. mest per elev på landsplan. Det er et meget højt niveau.

Hvis vi brugte det samme som Kolding, så ville vi spare 75 mio. om året. Det skal vi naturligvis ikke.

Selvom kommunens økonomi har det skidt, er det afgørende, at vi som minimum fastholder det nuværende niveau i Albertslund. Skolerne og børnene er for vigtige til at lave spareøvelser på dem.

Vi kan dog blive bedre til at bruge pengene rigtigt. Lukningen af skoleforvaltningen er et godt skridt på vejen. Ved at lukke skoleforvaltningen kan vi flytte millioner fra rådhuset til skolerne.

Temaskoler i Albertslund

Som en del af skolernes frie rammer - så ønsker vi også at skolerne på sigt begynder at udvikle deres egen individuelle profiler på de områder skolerne selv finder naturligt - musik, idræt, håndværk med videre. Det er oplagt, at en af skolerne udvikler et dybere og tættere samarbejde med musikskolen, og således begynder at anlægge en styrket musikalsk profil.

Ved at skolerne tegner forskellige faglige profiler tror vi, der vil komme en større søgning af både engagerede medarbejdere og elever, som fatter interesse for den specifikke profil. Herudover vil det være en stor styrke i markedsføringen af Albertslund som en børneby.

Bedre rammer for friskoler

Der er i Albertslund næsten en tradition for, at visse partier aktivt bekæmper friskoler og privatskoler. Det er vi grundlæggende uenige i. Vi kan ikke trylle friskoler og privatskoler væk. De eksisterer. Det er en grundlovssikret ret, at forældre frit kan vælge skole til deres barn.

Vi mener, at Albertslund Lilleskole er et fremragende eksempel på, hvorledes en ikke-offentlig skole supplerer folkeskolerne med et alternativt tilbud. Hvis en stor gruppe forældre går sammen og engagerer sig om at etablere en god skole for deres børn, så mener vi, det er rigtigt godt for kommunen set som helhed. Det er dog det eneste alternativ til folkeskolerne indenfor kommunegrænsen.

Det betyder, at der hver dag er over 350 elever der krydser kommunegrænsen for at gå på en skole i en nabokommune. Deres ønske om et alternativ til folkeskolen er altså så stærkt, at de accepterer, at deres børn ofte ikke kan cykle i skole, men skal transporteres til nabokommunerne. Det er ikke et valg man træffer for sjov.

Vi mener, det er problematisk, at alle friskolerne og privatskolerne ender med at være i nabokommunerne. Når vi først har accepteret dem som et uundgåeligt faktum, så mener vi, det er dårlig borgerservice, at man presser borgere ud af kommunen på den måde. Vi mener også, det er dårlig erhvervspolitik, da man endvidere skubber arbejdspladser ud af kommunen.

Derfor vil vi hellere have en elev på en friskole i Albertslund - end en elev på en friskole i en nabokommune.