Steffen Wegner Høyer

Steffen er 49 år gammel, gift og med to voksne børn. Arbejder med at forebygge ensomhed og sygdom blandt ældre. Han ønsker godt naboskab mellem alle generationer, kulturer og religioner i et grønt energivenligt Albertslund. Læs mere om Steffen herunder...

Jeg er 49 år og bor sammen med min kone her i Albertslund. Vi har to voksne piger på henholdsvis 19 og 21 år. Sammen har vi boet i Albertslund i mere end 20 år. Først i Hedemarken, senere i Valnøddegården og nu i parcelhusområdet Albertslund Vest.

Jeg arbejder som forebyggende koordinator på ældreområdet i Ishøj Kommune, hvor jeg er ansat til at forebygge ensomhed og sygdom blandt byens borgere over 65 år.

I min fritid går jeg til motionsgymnastik i AIF sammen med 14 andre modne herrer. Ellers bruger jeg en del af min fritid i foreningen ”Børns voksenvenner” i København. Her er jeg frivillig voksenven for en dreng på 10 år, som jeg er sammen med næsten hver weekend. Vi deler heldigvis den samme vilde passion for fodbold både på tv og i virkeligheden. Jeg er de senere år blevet mere og mere bekymret for, hvordan mange politikere og deres vælgere omtaler de nye danskere på. Jeg mener, at vi som almindelige mennesker har pligt til at sige ”nok er nok” og sætte fokus på, hvordan vi kommer godt videre sammen, frem for at grave grøfterne dybere og dybere for hver dag.

Jeg har også en stigende bekymring for, om vi får givet planeten ordentligt videre til vores efterkommere. Får vi sikret dem drikkevand uden pesticider, fødevarer uden sprøjtegifte og luft uden skadelige partikler? Hvordan undgår vi fortsat global opvarmning med vandstigninger og orkan-storme til følge? I hvert fald ikke ved at sætte afgiften ned på biler, øge hastigheden på vejene og lade landbruget sprøjte endnu mere!

Her i Albertslund er vi et godt eksempel på, at det kan lykkes at skabe et godt miljø, når blot viljen er til stede. Både det rent fysiske miljø med fokus på grøn energi, naturbevarelse og genbrug, men også det rent mentale miljø, hvor der gives mulighed for at lave spændende ting sammen med andre mennesker på tværs af generationer, social status og kulturel baggrund i en by med grønne områder og pulserende byliv.. Jeg vil rigtig gerne vælges ind i kommunalbestyrelsen for at gøre Albertslund til en endnu bedre by. Her tænker jeg især på at give borgerne bedre muligheder for at komme nemt og hurtigt rundt i kommunen. Der skal efter min mening indsættes handicapvenlige servicebusser, som kører borgerne til stadion, badesøen, biografen osv, så alle kan nyde godt af byens mange tilbud.

En anden kæphest fra min side er, at vi skal gøre Albertslund endnu kønnere. Hvor andre Albertslund politikere kæmper for at få flere højhuse og endnu flere grå lejekaserner, så mener jeg, at vi skal bygge pænt og lavt med plads til grønne områder ind imellem Vi skal bygge ejer- og andelsboliger ind imellem hinanden – både rækkehuse, enfamiliehuse og bofællesskaber, hvor alle generationer og kulturer kan være gode naboer for hinanden.

Hvis jeg kommer ind i Kommunalbestyrelsen vil jeg kort sagt kæmpe for at gøre Albertslund til et mønstereksempel på godt naboskab mellem alle generationer, kulturer og religioner i en grøn energivenlig by, hvor alle folk har mulighed for at komme rundt og komme hinanden ved!